30 юли 2021
Търсене:

 
проект: Земите на Орфей
 
 
     
Туризмът - бизнес на всеки

За целите на по-голяма част от данните, изложени в настоящия сайт, Борино или територията на Борино се отнася към Родопите и следователно включва Смолянска област и близкия район, през границата с Гърция. Това разбиране се използва в маркетинга и такова е възприятието на посетителите на региона.

Туризмът - бизнес на всеки

За много хора от цялата страна, имената Борино и Родопите са синоним на ваканция, прекарана сред уникална планинска природа, където слънцето грее постоянно и където ваканционната индустрия просперира. Въпреки това, реалността не е чак толкова розова.

Туризмът е изключително важен за икономиката на Борино, но индустрията е застрашена от много фактори, като външни такива също оказват влияние върху туристическия сектор.

Стратегическата цел на туризма е да максимизират икономическите ползи, като се възприеме подход за устойчиво развитие, за да се гарантира, че природната, историческата и културна среда е организирана по начин, по който тя да изпъкне и че същата е достатъчно защитена.

Целта на настоящия сайт е:

  • да даде ясна и стратегическа насока на политиката и дейността в района на Родопите,
  • да допринеса за по-корпоративна и ефективна работа между различните части на Смолянска област, във връзка с туризма,
  • разпределяне на ресурси към предварително определени и договорени области със стратегически приоритет,
  • предоставяне на база за по-ефективно партньорство между обществените, частните и доброволческите сектори,
  • насърчаване на по-широко признаване на ролята на Родопите, като стратегическа точка за развитието на туризма в Борино.
     
 
   
     
Последна актуализация на 20.02.2008