02 март 2021
Търсене:

 
проект: Земите на Орфей
 
 
     
Роля и функции на община Борино

Община Борино е ангажирана в широк обхват от намеси, целящи да улеснят положителното развитие на туристическия сектор. Рамката на политиката се основава не следните раздели, като основните дейности към момента са изложени накратко както следва:

Ресурси

Осъзнаването на значението на туризма за икономиката на общината се проявява чрез предвиденото разпределение на ресурсите за този сектор. Чрез приоритета, даден на тази дейност е потвърдено стратегическото значение на туризма като форма за вътрешно инвестиране и икономическа независимост на секторите за търговия и услуги в тази индустрия.

Туризмът играе важна роля и в другите раздели, включително услугите по координация на транспорта, раздела селско стопанство и достъп, комуникационните и информационните услуги и техните бюджети, макар и те да не са изцяло в полза на туризма, не изключват доста дейности, свързани с туризма.

Ролята на община Борино за туризма

Стимулиране на потока от инвестиции и разходите на туристите в община Борино чрез:

 • развиване и маркетинг на туризма в Борино
 • насърчаване на по-добрия професионализъм и повишаване на стандартите за качество в туристическия сектор
 • инвестиране в маркетингови проучвания и събирането на информация
 • наблюдение на дейностите общо в туристическия сектор
 • измерване на ефективността и икономическите ползи от специфични дейности
 • работа в партньорство, където това е възможно
 • максимизиране на възможностите за външно финансиране

Програма

 • оптимизиране на новите възможности, предоставени от развитието на информационните и комуникационните технологии

Стратегическо планиране за туризма

 • структурен план на политиките за туризма
 • консултации по основното развитие на туризма

Устойчиво туристическо развитие

 • защита и съхранение на природните и историческите дадености
 • насърчаване на операторите да възприемат устойчиви практики
 • предоставяне на възможности на туристите за предвижване без кола
 • повишаване на осъзнаването и разбирането от страна на посетителите

Устойчиво туристическо партньорство

 • регионални и национални асоциации и туроператори
 • международни партньори
     
 
   
     
Последна актуализация на 20.02.2008