19 април 2021
Търсене:

 
проект: Земите на Орфей
 
 
     
Ключова роля на общината, за развитието на туризма

Стратегическа политика, действия и определяне на приоритети:

  1. Насърчаване на предоставянето на по-добре интегрирани транспортни услуги, които да са в наличност за ползване и широко разпространение на информация за разписанието им, включително на информация за промоционални цени и пакети услуги.
  2. Разработване на по-добре сортирани и отличаващи се туристически пакети в селските райони, комбиниращи настаняване в обекти с добро качество, регионална храна, посещение на интересни и забавни места, достъп до широк обхват от възстановителни дейности, които са насочени към специфична част от пазара.
  3. Насърчаване предоставянето на по-добри, по-чисти и по-удобни автобуси, което да подобри  преживяванията на пътуващите посетители.
  4. Развиване на туризма в съответствие с новите стратегии за пазарните градове – качествено настаняване, кръчми и ресторанти, потенциални развлечения, и връзка с околните селскостопански райони.
  5. Предоставяне на допълнителни насоки и съвети на собствениците на земя и отделите по планиране, във връзка с устойчивото развитие на селския туризъм.
  6. Разработване на подробни информативни пакети, за ползване от лицата предоставящи настаняване, в които се дава информация за местните пешеходни/велосипедни пътеки, местните продукти, обществения транспорт, както и информация за региона.
  7. Осъществяване на проучване на търсенето и предлагането, включително на потенциалните пазари за интегрирани пакети и дейности, свързани със селския туризъм, като например ходене, каране на велосипед, яздене и студентски ваканции.
  8. Насърчаване на развитието и разширяването на фермерския туризъм в районите, като се предоставя предлагане, съответстващо на търсенето и в съответствие със стандартите.
     
 
   
     
Последна актуализация на 20.02.2008